Нові способи заробітку для українців

Трейдинг, як спосіб заробити, останнім часом викликає все більший інтерес українців. При цьому важливо розуміти місце трейдингу в системі інвестицій.

 

Фінансові інвестиції в залежності від терміну інвестування умовно діляться на:

довгострокові (більше 3-4 років);
середньострокові (від 1 до 3-4 років);
короткострокові (менше 1 року).
Інвестиції умовно ділять на дві групи: реальні та фінансові. Об’єктом реальних інвестицій є «відчутні активи» – основні фонди підприємства, земля, інші матеріальні активи. Метою такого вкладення коштів, як правило, є оновлення матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробничої діяльності та освоєння нових видів діяльності.

Об’єктом фінансових інвестицій служать, в основному, цінні папери та похідні цінних паперів. За цілями вкладення інвестиції поділяються на стратегічні, портфельні і спекулятивні, які і використовуються в трейдингу.

Стратегічні інвестиції передбачають скупку контрольного пакета акцій і, в кінцевому результаті, участь в управлінні компанією. При цьому прибутковість операцій не має пріоритетного значення.За тривалістю інвестування такі вкладення, скоріше, довгострокові або середньострокові.

Портфельні інвестиції пов’язані з формуванням структури вкладень, що забезпечує оптимальну прибутковість при прийнятному рівні ризику. Тут важливий не тільки можливий кінцевий результат операцій, який може бути визначений очікуваною прибутковістю, але і ступінь ризику, який інвестор готовий прийняти. При цьому дохід виникає за рахунок зростання курсової вартості активу, а також за рахунок дивідендних і купонних виплат. Портфельними інвестиціями займаються ПІФи, довірчі керуючі, пенсійні фонди та інші колективні інвестори, а так само приватні інвестори. Для контролю над ризиками портфельні інвестори зазвичай застосовують такий підхід, як диверсифікація.

Спекулятивні операції (трейдинг) в основному націлені на отримання прибутку за рахунок курсової різниці між ціною купівлі та ціною продажу цінних паперів. Подібні інвестиції здійснюються на короткострокову перспективу. Зупинимося на вивченні спекулятивних інвестицій.

Джерело.