На Тернопільщині кількість отримувачів субсидій за 10 місяців зросла в 1,5 рази

На Тернопільщині кількість отримувачів субсидій за 10 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла в 1,5 рази

Æåíùèíà äåëàåò ïîäñ÷åò êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé â Îäåññå, 15 ÿíâàðÿ 2016 ã. Ôîòî Øåïåëåâ Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, загалом субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 183 тис. 336 домогосподарствам. У міських поселеннях субсидії призначено 82 тис. 302 домогосподарствам, у сільській місцевості – 101 тис. 34.У жовтні 2016 року кількість домогосподарств, які отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 52,5% від загальної кількості домогосподарств області, що на 21% більше, ніж у жовтні 2015 року. Читайте також Мінсоцполітики: тотальна монетизація субсидій на даний момент “нереальна технологічно” Серед домогосподарств, які отримали субсидії, 26,5% – домогосподарства з однієї особи, 24,6% – з двох, решта – з трьох та більше осіб. Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-жовтні 2016 року становила 192 млн 532 тис грн, що в 2,3 раза більше минулорічного показника. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в жовтні 2016 року збільшився порівняно з жовтнем 2015 року у 1,5 раза (на 418,1 грн) і становив 1,203 тис. грн.