Що роблять iз лiчильниками газу пiд час повiрок в облгазах

Споживачi навмисне зривають пломби, використовують магнiти на мембранах, ламають механiзм лiчильникiв. Проте зазвичай це виявляють, i таке незаконне втручання в роботу приладiв облiку обходиться у тисячi гривень, пише газета “Експрес“.

Зокрема, нещодавно в Чернiвецькiй областi мешканцi виставили рахунок 7 тисяч гривень за втручання в роботу лiчильника, а у Волинськiй — чоловiковi це обiйшлося у 42 тисячi гривень! Ми вирiшили з’ясувати, як проводять повiрку лiчильникiв. Лiчильники газу можуть знiмати лише працiвники облгазу. А саму повiрку може проводити лише представник регiонального держпiдприємства стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. Облгази мають реєстри всiх лiчильникiв, де вказанi данi про їх встановлення. За ними визначають, коли саме потрiбно проводити повiрку.На час повiрки споживачам встановлюють на один-два мiсяцi лiчильники з обмiнного фонду. Устаткування для повiрки — з’єднанi труби, на яких встановленi еталоннi лiчильники. До них приєднують i тi, що потрiбно перевiрити. Увесь процес вiдбувається автоматично. “Одночасно перевiряємо по шiсть-десять приладiв облiку, — каже Оксана Байко, провiдний iнженер. — Обладнання оснащене еталонними лiчильниками та пiд’єднане до комп’ютера, де у вiдповiдну програму вносяться необхiднi данi. У середньому повiрка триває вiд 45 хвилин до 1,5 години, залежно вiд типу приладу. З рiзницi в показниках побутових лiчильникiв та еталонних визначають, чи придатний прилад облiку для подальшого використання. Близько 35% чи й бiльше перевiрених лiчильникiв слiд замiнювати або ремонтувати. Тепер помiчаємо тенденцiю до збiльшення кiлькостi непридатних для подальшого використання приладiв облiку, якi дають похибку понад 7 — 8% у бiк зменшення чи збiльшення”. Iнколи похибка становить навiть 100%! “Деякi прилади облiку не витримують мiжповiрочного iнтервалу, — каже Оксана Байко. — Адже колись цей iнтервал становив п’ять рокiв, а тепер — вiсiм”. Люди часто кажуть, що пiсля повiрки лiчильник “крутить” удвiчi швидше. Це цiлком реально. Проте, як пояснюють фахiвцi, це стається тому, що ранiше показники лiчильника не вiдповiдали реальним даним. Iз часом прилади облiку пригальмовують. Газ подається з домiшками — з азотом, вуглекислим газом, тому фiльтри забруднюються. А коли лiчильник почистять, вiн уже не гальмує. До слова, облгази стали вiдмовлятися вiд роторних лiчильникiв на користь мембранних, адже роторнi починають iз часом сповiльнюватися. “Фiксуємо дуже багато випадкiв втручання в роботу саме газових лiчильникiв. Споживачi рiзними способами намагаються їх сповiльнити, — розповiдає Олександр Байко, начальник вiддiлу повiрки та калiбрування теплотехнiчних засобiв вимiрювальної технiки облстандартметрологiї. — Якщо iнспектор облгазу пiд час перевiрки бачить зiрвану пломбу на лiчильнику, пошкоджений корпус чи кришку або прилад облiку за мiсяць показує дуже невелику кiлькiсть спожитого газу, то його забирають на експертизу”. Споживача викликають на засiдання комiсiї i при ньому проводять експертизу: прилад облiку розкривають i дивляться, що всерединi. При цьому ведуть вiдео- та фотозйомку. Iнколи виявляють, що шестернi потертi або стоїть магнiт розмiром як монета 10 копiйок на мембранi, який встановили через патрубок. “У випадку таких зловживань споживач платить за газ за нормами, а також купує власним коштом лiчильник, — каже Оксана Байко. — А ще вiн сплачує за зняття приладу облiку i його встановлення, за повiрку, за експертизу. До того ж йому нараховують штраф. Якщо споживач не погоджується з результатом експертизи, справу розглядають у судi”. До слова, якщо лiчильник ви купили за власнi грошi, то його повiряють коштом постачальника послуги. Але якщо цей прилад облiку виявиться непридатним, новий доведеться також купувати самому. А якщо лiчильник належить облгазу, то його повiряють, ремонтують i встановлюють коштом надавача послуг. “Якщо лiчильник несправний, видають довiдку про його непридатнiсть, — розповiдає Олександр Байко. — Проте частину таких приладiв облiку можна полагодити. Це роблять у сервiсних центрах надавачiв послуг”.

Джерело.