Про що запитували податківців тернополяни на інтернет-конференції

На фірму влаштувався працівник, із зарплати якого ми повинні утримувати аліменти.  Чи треба відображати у формі № 1ДФ суму утриманих аліментів?

dfs5

 

У звіті по ф. № 1ДФ вказуються суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податків – фізичної особи, і суми утриманого і/або сплаченого податку.

Оскільки для працівника аліменти є одним з видів утримань із заробітної плати, а не доходом, тому такі утримання у формі № 1ДФ  по ньому не відображаються.

Однак, Ви повинні у податковому розрахунку відобразити інформацію щодо одержувача аліментів, (ознака доходу буде «140»), оскільки фірма є джерелом  їх виплати.

У графі 2 ф. № 1ДФ необхідно вказати реєстраційний номер облікової картки  (ідентифікаційний номер) одержувача аліментів.

Наша фірма змінила протягом року місцезнаходження. Куди подавати ф. 1ДФ та сплачувати ПДФО?

Згідно з Порядком  обліку платників податків і зборів, у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання, сплата визначених законодавством податків і зборів  здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

До закінчення року платник податків обліковується в податковій інспекції за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в податковій інспекції за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) – з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

Враховуючи викладене вище, у разі зміни місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, суб’єкт господарювання до закінчення поточного бюджетного року сплачує податок на доходи фізичних осіб та подає податковий розрахунок за ф. 1ДФ за попереднім місцезнаходженням.

 

Громадянин,  в якого наша організація орендувала приміщення, помер.Яким чином відображається в податковому розрахунку за ф.
1ДФ орендну плату, яка нарахована на користь померлого орендодавця, а виплачується його спадкоємцям?

Орендна плата нерухомого майна за договором оренди відображається в розрахунку 1ДФ під ознакою «106».

Сума орендної плати, яка нарахована на користь померлого орендодавця – фізичної особи відображається в податковому розрахунку із зазначенням його реєстраційного номера облікової картки.

Такий розрахунок подається за останній звітний період, на який припадає смерть фізичної особи.

Якщо після смерті фізичної особи (орендодавця) податковий агент за договором оренди продовжує нарахування орендної плати до моменту звернення спадкоємців, то податковий агент не відображає відомості про нараховані суми орендної плати у податковому розрахунку за формою № 1ДФ, оскільки відсутній суб’єкт, на користь якого проводиться таке нарахування.

Крім того, у податковому розрахунку форми № 1ДФ відображається орендна плата за договором оренди, яка нарахована податковим агентом – орендарем, у тому податковому періоді, в якому така сума фактично буде виплачена на користь спадкоємців, із відповідним оподаткуванням та зазначенням суми податку на доходи фізичних осіб, утриманого (перерахованого) до відповідного бюджету.

Останнім часом в різних фахових журналах  було багато роз’яснень щодо заповнення рядка «Військовий збір», а саме, щодо необхідності  вказувати в ньому загальну суму доходу, незалежно від того утримувався з неї військовий збір чи ні. То все ж – яку суму доходу відображати в цьому рядку?

Рядок «Військовий збір» заповнюється всіма податковими агентами, які у звітному кварталі нараховували доходи, з яких утримується військовий збір.

Тобто, в зазначеному рядку потрібно відображати тільки ті доходи, на які нараховувався військовий збір. Станом на сьогодні інших офіційних роз’яснень щодо заповнення цього рядка немає.

Чи потрібно подавати податковий розрахунок за формою 1ДФ у разі відсутності найманих працівників та факту нарахування і виплати їм доходів у звітному кварталі?

Відповідно до пп. «б» п.176.2 ст.176 розділу IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ) особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані щокварталу подавати  податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування (форма №1ДФ).

Відповідно до Порядку заповнення та подання Податкового розрахунку форми №1ДФ такий розрахунок подається лише у разі нарахування податковим агентом сум доходів найманим працівникам протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

Слід також зазначити, що податковий агент при заповненні податкового розрахунку за ф. № 1ДФ не вказує відомості по найманих працівниках, якщо протягом звітного податкового періоду на користь таких працівників не нараховувався та не виплачувався дохід.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ